Reorganizacija

Dėl ŠU padalinių pertvarkymo Nuotolinių studijų centras reorganizuotas į Informatikos, matematikos ir e. studijų instituto E. studijų centrą.

Peržiūrėjo: 29

Praktinis seminaras apie vaizdo konferencijų įrangos naudojimą

Kviečiame į praktinį seminarą ,,Vaizdo konferencijų įrangos naudojimas studijų procese”.
Jo metu bus pristatomos ir praktiškai demonstruojamos vaizdo konferencijų įrangos panaudojimo studijų procese galimybės.
Seminarą ves Nuotolinių studijų centro darbuotojai dr. Liudvikas Kaklauskas ir Tomas Bersėnas.

Taip pat bus pristatoma neseniai išleista L. Kaklausko, R. Vilkonio ir T. Bersėno parengta metodinė priemonė ,,Darbo su Moodle ir Vidyo praktinis vadovas”.

Renginio laikas:
lapkričio 14 d. (penktadienis) 11.30 val.

Renginio vieta:
Nuotolinių studijų centras, Vasario 16-osios g. 26.

Prašytume iš anksto registruotis el. pašto adresu nsc@distance.su.lt.

Kviečiame kelti kvalifikaciją e. studjų teikimo srityje.

Nuotolinių studijų centras

Peržiūrėjo: 221

Parengta nauja metodinė priemonė apie darbą su MOODLE ir VIDYO

     Šiaulių universiteto Nuotolinių studijų centras (NSC), siekdamas užtikrinti kokybišką ir produktyvų dėstytojų ir studentų darbą e. studijų aplinkose, išleido specialią metodinę priemonę. Ją galima rasti Šiaulių universiteto bibliotekos elektroninių leidinių skyriuje, taip pat galima pasinaudoti versija, kuri įrašyta į kompaktinę plokštelę. Leidinio autoriai – NSC darbuotojai: Liudvikas Kaklauskas, Tomas Bersėnas, Rytis Vilkonis.
Leidinys parengtas aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams, atsižvelgiant į nuotolinių studijų plėtrą ir daugumos aukštųjų mokyklų naudojamą virtualiąją mokymosi aplinką Moodle. Dėl sparčios technologijų raidos ir dažnos Moodle versijų kaitos skirtingiems dalykams gali būti naudojamos skirtingos Moodle versijos – ne visada tikslinga perkelti nuotolinių studijų kursą į naują Moodle versiją, pvz., žinant, kad, keičiantis studijų programai, iš esmės bus koreguojamas dalyko turinys. Atsižvelgiant į tai šiame leidinyje pateikiamos dviejų aktualių Moodle versijų iliustracijos. Leidinį sudaro trys dalys. Pirmosios dvi skirtos Moodle vartotojams: pirmoji – dėstytojams, antroji – studentams. Trečioji dalis skirta darbui su vaizdo paskaitų sistema Vidyo. Leidinys taip pat bus naudingas studijuojantiesiems dalykus, susijusius su informacinių ir ryšių technologijų panaudojimu mokymo(si) procese.
Leidinį galima rasti NSC tinklalapyje, meniu skiltyse Dėstytojams ir Studentams, rinktis Darbo su Moodle ir Vidyo praktinis vadovas (http://distance.su.lt/62_SU_tituliniu.pdf).

Linkime sėkmingų e. studijų.

ŠU NSC kolektyvas

Peržiūrėjo: 258

Nuotolinės studijos Šiaulių universitete intensyvėja

 

     Šiais mokslo metais Šiaulių universitetas toliau plečia nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų diegimą. Rugsėjį studentams nuotoliniu būdu pradėta teikti Vadybos magistro studijų programa (Socialinių mokslų fakultete), kitose studijų programose teikiama įvairių nuotolinių studijų kursų, kurie technologiškai praturtina tradicines studijas. Mišriuoju nuotoliniu būdu teikiamos Viešojo valdymo, Regionų plėtros ir valdymo studijų programos (Socialinių mokslų fakultete), kitose studijų programose taip pat nemažai atskirų studijų dalykų dėstoma mišriuoju nuotoliniu būdu. Intensyviai į nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų plėtros procesą yra įsitraukę ir kiti Universiteto fakultetai.

     Siekiant užtikrinti kokybiškas nuotolines ir mišriąsias nuotolines studijas Universitete, Šiaulių universiteto nuotolinių studijų kursų akreditavimo komisija periodiškai akredituoja studijų dalykų pagrindu parengtus nuotolinių studijų kursus (NSK). Iš viso akredituoti 106 NSK, iš jų 28 – nuotolinių studijų, 78 – mišriųjų nuotolinių studijų. 1 pav. sektorinėse diagramose pateikiamas akredituotų nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų kursų procentinis pasiskirstymas fakultetuose. Daugiausia akredituotų nuotolinių NSK yra Socialinių mokslų (42 proc. nuo visų akredituotų nuotolinių NSK), Humanitariniame (25 proc.) ir Socialinės gerovės ir negalės studijų (18 proc.) fakultetuose; dauguma jų sėkmingai naudojami studijų procese, ypač nuotoliniu ir mišriuoju nuotoliniu būdais teikiamose studijų programose. Daugiausia akredituotų mišriųjų nuotolinių NSK yra Socialinių mokslų (39 proc. nuo visų akredituotų mišriųjų nuotolinių NSK), Edukologijos (23 proc.) bei Matematikos ir informatikos (21 proc.) fakultetuose; kai kurie jų dėstytojų aktyviai atnaujinami ir pildomi, todėl ateityje galimai galės būti akredituojami ir kaip nuotoliniai NSK. Daugiausia akredituotų NSK dėsto Socialinių mokslų fakulteto profesoriai S. Žičkienė, T. Tamošiūnas, doc. L. Liukinevičienė, Edukologijos fakulteto doc. R. Vilkonis, Informatikos, matematikos ir e. studijų instituto docentai K. Žilinskas, L. Kaklauskas, V. Giedrimas, Humanitarinio fakulteto lekt. R. Šatūnienė, Nuotolinių studijų centro doc. L. Kaklauskas.

     Šiuo metu kiekvienas Universiteto studentas turi galimybę studijuoti vidutiniškai 3-4 dalykus virtualioje studijų aplinkoje. Nuotoliniu ir mišriuoju nuotoliniu būdais teikiamų studijų programų studentai virtualioje aplinkoje studijuoja daugelį dalykų. Pastaruosius kelerius metus matome, kad studijų technologinių inovacijų diegimas sparčiai intensyvėja ir sudaro galimybę patenkinti šiuolaikinių veiklių ir reiklių studentų bei dėstytojų poreikius. Bendradarbiaudami su Universiteto fakultetais ir kitų švietimo institucijų kolegomis Lietuvoje, dedame pastangas, kad artimiausioje ateityje pasiūlytume daugiau studijų programų ir atskirų studijų dalykų, kurie būtų dėstomi nuotoliniu ar mišriuoju nuotoliniu būdais ir skirti Universiteto studentams bei plačiajai visuomenei.

ŠU Nuotolinių studijų centro informacija

akredituoti NSK – diagramos pagal fakultetus 2014-09-08 duomenimis

Peržiūrėjo: 245

Kolegos iš Lenkijos partnerinės institucijos domėjosi ŠU Nuotolinių studijų centro veikla

Gegužės 7 d. ŠU Tarptautinės savaitės metu Nuotolinių studijų centre lankėsi kolegos Marek Budkiewicz ir Maciej Romaniak iš Stanislovo Stažičiaus viešojo administravimo aukštosios mokyklos Bialystoke (Lenkija) (wsap.edu.pl). Svečiai ypač domėjosi pažangios vaizdo konferencijų įrangos naudojimo studijų procese galimybėmis. Skaityti toliau

Peržiūrėjo: 625

Stebėk tiesiogines pamokas internetu!

Šiaulių universiteto dėstytojai moksleiviams: balandžio mėnesį stebėk tiesiogines pamokas internetu!

11.00–11.30 val. stebėk pamoką adresu http://distance.su.lt/tv/

Balandžio mėn. pamokų tvarkaraštis

Praėjus 2–3 dienoms po tiesioginės transliacijos pamokų įrašus galėsite rasti e. universiteto talpykloje ir “Youtube” svetainėje.

Esame tam, kad drauge kurtume idėjas! Siūlykite, ir mes pasistengsime tai įgyvendinti!

Peržiūrėjo: 511

Kviečiame dalyvauti mokslinėje – praktinėje konferencijoje

Kviečiame švietimo institucijų darbuotojus dalyvauti mokslinėje – praktinėje konferencijoje Nuotolinio mokymo patirtis šiaurės Lietuvos švietimo institucijose.

Konferencijos tikslas – apibendrinti ir plėtoti gerąją patirtį Šiaurės Lietuvos švietimo institucijose organizuojant nuotolinį mokymą bei rengiant mokymo programas.

Svarbios datos:
- Dalyvių registracija (registracijos forma internete) iki 2014-04-18
- Konferencijos organizatoriai informuos apie programą iki 2014-04-24

- Konferencija  2014-04-25

Kvietimas: kvietimas.pdf
Registracijo forma: http://registracija.distance.su.lt/

Kontaktinis asmuo

doc. dr. Sigita Turskienė, el. p. adresas sigita.t@distance.su.lt

Peržiūrėjo: 654

Seminare bus aptariami studijų virtualioje mokymosi aplinkoje stiliai

Balandžio mėn. 11 d., penktadienį, 10 val. Nuotolinių studijų centre vyks mokslo metodinis seminaras ,,Studijų virtualioje mokymosi aplinkoje stilių analizė”, pranešėja – lekt. Danutė Kaklauskienė.
Kviečiame ateiti į Nuotolinių studijų centrą adresu Vasario 16-osios g. 26.

Peržiūrėjo: 651

Vyksta dėstytojų mokymai apie nuotolinių studijų kursų kūrimą Moodle virtualioje aplinkoje

Pavasario semestrą vyksta Edukologijos fakulteto dėstytojų mokymai ,,E. studijų kursų kūrimas Moodle 2.* versijoje, portfelio (angl. portfolio) naudojimas”. Mokymų metu dalyviai įsisavins žinias apie e. studijų interaktyvių kursų rengimą Moodle 2.1 aplinkoje. Mokymų metu suteiktos žinios leis planuoti ir rengti interaktyvų e. studijų kursą, panaudojant naujas Moodle virtualios mokymosi aplinkos (VMA) galimybes. Skaityti toliau

Peržiūrėjo: 747

Patirties nuotolinių studijų srityje sklaida Kirgizijos universitetuose

2014 m. vasario 17-18 d. Biškeke, Kirgizijos nacionaliniame universitete Liudvikas Kaklauskas, Rytis Vilkonis ir Teodoras Tamošiūnas vedė 12 valandų mokymus keturių Kirgizijos universitetų 30 viešojo administravimo dėstytojų apie nuotolinių mokymų organizavimą Moodle aplinkoje, atitinkamų dalykų programų rengimą, mokymų nuotoliniu mišriuoju būdu patirtį. Skaityti toliau

Peržiūrėjo: 578